Aktualności


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zestawu piaskowego- urządzenia do zabawy piaskiem i wodą!

2015-04-07

Oferty można składać:

-pocztą na adres:Mariola Cybula,24-204 Wojciechów Kol.Piąta nr 124, w terminie do 20.04.2015

-przesłać skan oferty e-mailem na adres:mariolacybula@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015

Do pobrania:

 

powrót